Kindercoaching

Iedere ouder ziet zijn of haar kind graag gelukkig en geheel zichzelf zijn. Toch komt het voor dat kinderen ander gedrag gaan vertonen of dat ze zichzelf niet zijn. Hier kun je je vinger niet op leggen. Ik nodig je uit om op een positieve manier met elkaar aan de slag te gaan. Door op zoek te gaan naar verborgen talenten krijg je meer veerkracht en energie. Op die manier verandert het gedrag en wordt het kind steeds meer zichzelf en hoe anderen hem/haar zo graag zien.