Veilige samenwerking

Veiligheid is heel belangrijk in ons traject. Wederzijds vertrouwen is voor ons beiden belangrijk. Wanneer we dit niet zo ervaren, zullen we dit uitspreken naar elkaar en kijken wat eventuele vervolgstappen kunnen zijn. Op basis van dit vertrouwen komen we onze gemaakte afspraken na.

We zijn eerlijk en transparant, alles wat besproken wordt, blijft onder ons.
Beide partijen krijgen de vrijheid om eigen keuzes te maken en daar past geen kant-en-klaar concept bij.

Mijn voorkeur gaat uit naar persoonlijk contact. Er zal minimaal gebruik gemaakt worden van mail en administratie, ook worden er geen dossiers bijgehouden. Je werkt in je eigen werkmap en dit is jouw persoonlijke dossier waar je je eigen verantwoording over hebt. Dit omdat praktijkgericht werken het meest aansluit bij mijn werkwijze.

We gaan geen contract aan. Hierdoor kunnen we beiden aangeven wanneer we ons traject willen beƫindigen. Onze samenwerking is gebaseerd op een werkbare relatie waar we ons beiden in kunnen vinden. Wereldtalenten werkt volgens de principes van Els Pronk en Luk Dewulf.